Verhalen zijn belangrijk

Plezier in taal begint bij een verhaal. Als kinderen de waarde van een verhaal ontdekken, krijgen ze vanzelf zin in lezen, schrijven en zelf vertellen. Dat is onze overtuiging. Daarom willen we kinderen in de lessen vooral nieuwsgierig maken met verhalen: kijk goed om je heen, wat vind je leuk en niet leuk, vertel je eigen verhaal en luister naar een ander. En onthoud vooral, er is geen goed of fout. Je ziet de kinderen per les meer zelfvertrouwen krijgen.

Waar dragen we aan bij?

Plezier in taal

 Bij De Verhalenvertellers koppelen we theorie (filosofie, poëzie en verhalen lezen) aan de praktijk (het bos in, praten met vreemden, met elkaar en zelf verhalen dichten, schrijven en vertellen). Kinderen ontdekken zo hun eigen verhaal. Ze leren spelenderwijs. Dat verhoogt hun plezier in taal, ze leren elkaar beter kennen en raken meer zelfverzekerd door de ideeën die ze opdoen. 

Samen doen

Elke serie van De Verhalenvertellers heeft een thema dat we in overleg vaststellen. De lessen duren ongeveer anderhalf uur en worden op maat gemaakt, volgens een vaste opbouw: landen (even samen eten, drinken en rennen), samen denken (prikkelende vragen om de kinderen los te maken in hun hoofd), spelen met taal (fysieke taalspelletjes), creatief aan de slag (verhalen voorlezen, dichten, schrijven, tekenen, op excursie enzovoorts) en tot slot samen delen (de kinderen delen hun verhalen).

Koppeling taalonderwijs

De Verhalenvertellers kan gekoppeld worden aan het taalonderwijs van school. Dit kan bijvoorbeeld door middel van thema’s of door een bijdrage aan het woordenschatprogramma. Leerkrachten weten als geen ander voor welke kinderen dit project een extra stimulans kan zijn. We werken dan ook graag samen met school aan een selectie van deelnemers en een inhoudelijke invulling op maat.