Wij willen een school

Posted on jan 31, 2018 in De Eilanden, Mijn blogs
Wij willen een school

Onder het motto Bouwen voor de buurt bundelen buurtbewoners, activisten en architecten begin jaren zeventig hun krachten. Met het verkrijgen van de woonbestemming maken De Westelijke Eilanden in Amsterdam definitief een omslag. Wonen wordt weer populair. De oude eilandbewoners en kunstenaars krijgen vanaf de jaren tachtig gezelschap van nieuwkomers. En met de nieuwkomers komen de kinderen.

Er is een groot tekort aan schoolruimte op de Westelijke eilanden. Al jaren neemt de schoolcapaciteit in de buurt af terwijl het aantal kinderen steeds verder toeneemt.
Door het tekort aan schoolruimte moeten ouders en kinderen een lange en vaak gevaarlijke tocht maken van school naar huis. Daarom neemt een groep ouders en Montessorileerkrachten eind 1990 het initiatief tot de oprichting van een (kleine) Montessori-basisschool.  De oprichters moeten een minimumaantal handtekeningen binnenhalen. Als dat is gelukt volgt de strijd om de huisvesting. De oprichters is er alles aan gelegen dat het een buurtschool is, terwijl de gemeente hen verwijst naar de Spaarndammerstraat, waar op dat moment plek is in de Spaarndammerschool. Na een lange strijd vindt Montessori De Eilanden, zoals de school inmiddels is gaan heten, plek in gebouw De Arend aan de Planciusstraat. Nog steeds niet ideaal, omdat ook hier begin jaren negentig de verkeerssituatie op zijn zachtst gezegd chaotisch is, met een treinviaduct in aanbouw en een rommelig Haarlemmerplein. De strijd om de huisvesting zal nog tot 2002 duren, wanneer De Eilanden eindelijk haar eigen gebouw kan betrekken op de Grote Bickerstraat. Een prachtig licht gebouw, met zichtlijnen over de Eilanden en het Westerdok, naar een ontwerp van Herman Herzberger.

Leave a Reply